دئدی "مشدی ظریف""حاجی ترامپا

" بََتَر ایرانا،شَرقَه،گؤز تیکیب سَن !

ائدیب سَن جسمِ برجاما نجاست

آقارداش! روحِ برجامی سیکیب سَن "

پنجشنبه 29 اسفند 1398
بؤلوملر : هزلیات کل اوغلان,