گئدیب منّت چکیر پیوسته قاسم

آلوب گؤل آروادامین دسته قاسم !

باریشمازآروادی وار،کؤسموش اوندان
داهایورغون اولوبدورخسته قاسم

پنجشنبه 29 اسفند 1398