گئتدی سفره،مش صفرین آروادی

یازدی صفره گلایه سین،هرزادی

دؤرد آی دی یولوم دوشوبدو بهداشت ائوینه
برگرد بیا که کار دستم دادی

پنجشنبه 29 اسفند 1398
بؤلوملر : رباعی ترکی فارسی,