تویوغلاری کیشلمه

یازار : علیرضارضائی

+0

تویوغلاری کیشلمه

یاتماق واختی ایشلمه

رقیبلری رای ایچین

ائششک کیمین  دیشلمه


تویوغلاری کیشلمه

یازار : علیرضارضائی

+0

تویوغلاری کیشلمه

یاتماق واختی ایشلمه

رقیبلری رای ایچین

ائششک کیمین  دیشلمه


آی چشمَه یَه جالانماز

یازار : علیرضارضائی

+0
آی چشمَه یَه جالانماز
قوش نغمه سیز دولانماز
 
من دئمیرم،دئییبلر :
«اوغرو آدام تالانماز »

  • [ 1 ]