تولوق دئدین مَشکه سَن

یازار : علیرضارضائی

+0
شعر ترکی

  • [ ]