اگر شیراز،اگر قفقازی ام من

یازار : علیرضارضائی

+0

اگر شیراز،اگر قفقازی ام من

به عشق او پُر از جانبازی ام من


اگر پیروز گردد یا ببازد

طرفدار تراکتورسازی ام من 


turkcetanzler@


  • [ ]