ایران دئییل سیسیل‌دیر

یازار : علیرضارضائی

+0

ایران دئییل سیسیل‌دیر
یارا دئییل، زیگیل‌دیر
هئی دئمه باهالاشدی
سکه نه‌دیر؟ زیبیل‌دیر


iran deyil "sisil "dir
Yara deyil zigildir
Hey demə bahalaşdı
Sikkə nədir? Zibildir


  • [ ]