گئدیب منّت چکیر پیوسته قاسم

یازار : علیرضارضائی

+0

گئدیب منّت چکیر پیوسته قاسم!

آلوب گؤل آروادامین دسته قاسم !


باریشمازآروادی وار،کؤسموش اوندان
داهایورغون اولوبدورخسته قاسم

 

turkcetanzler@


  • [ ]