هرزاداولاجاق راحت وارزان یئنی ایلده!

یازار : علیرضارضائی

+0

هرزاداولاجاق راحت وارزان یئنی ایلده!

یوخسول اولاجاق صاحب دیوان یئنی ایلده!

 

آروادی بوراخمازالی بوش چؤللره قاچماز

آرواداولاجاق چون اره قوربان یئنی ایلده!


  • [ ]