تهراناگئتمه هواآلوده دیر

یازار : علیرضارضائی

+0


تهراناگئتمه هواآلوده دیر

هریاناباخسان قارانلیق،دوده دیر!

 

یوخسول آجدیربیرعددتومانی یوخ!

توخ آدام راحت یاتیب،آسوده دیر!

 

وارلییلاسوددریاسینداخوش کئچیر

آج آدامین وارلیغی بیهوده دیر!

 

دؤزآدامین سؤزلری حنظل کیمین!

اوغرولارین سؤزلری فالوده دیر!

 

اوغرونون هربیرجیبینده میلیارد

بینوانین کله سینده توده دیر!

 

قالساتهرانداهرانسان معده سی،

آغ جیگر،عقلی،گؤزوفرسوده دیر!

 

تهرانین هرشاهراهی،هریولو

بیراوزون،آلوده،فاسدروده دیر!

 

وارلی تهرانی بوراخمازچونکی او

غرق پول وارزش افزوده دیر!

 

خلق دَه انصاف یوخ،تبعیض چوخ!

تهرانین بنیانی بوشالوده دیر!

 

تهراناقویماآیاق زیراکثیف!

یول کسن لر شهری اومحدوده دیر!


  • [ ]