چیلله گئجه سی یاغاربولودتک

یازار : علیرضارضائی

+0

چیلله گئجه سی یاغاربولودتک

یوخسول آدامین ائوینده حسرت!

 

وارلی آدامین گؤله ردوداغی

آروادی اولارشبیه شربت!

 

ایسته رالی بوش کی آلماآلسا

آمماائله مَزپولوکفایت

 

قلبی سؤکؤله ر گؤرَنده ناری

سکته گتیرریوخاری قیمت!

 

پسته سؤزونوائشیتسه کاسیب

بیرکاغیذآلیب ائدروصیت!

 

چیلله گئجه سی چکراگرکئف!

وارلی،الی بوش چکرخجالت!

 

پول اولسا گؤزل دی زندگانلیق

پول اولماسا چوخ یامان دی،نکبت!

 

پول اولسا سبُک اولارچتین ایش

سولطان اولارائششک ای جماعت!!

   • [ ]