ایت کیمین

یازار : علیرضارضائی

+0


kk

ساتدی منی دهراوجوزایت کیمین!

سایمادی ائششک یاخروز،ایت کیمین!

 

سوخدومنه جینسینی کاسیب،منی

کارگری قاپدی قودوزایت کیمین!

 

ائوده قاپیرچؤلده هورورحاج خانیم!

زشت دیراخلاقی هنوزایت کیمین!

 

ساخلادی آج دهرمنی بیرعؤمور

قانابلشدیردی سوسوزایت کیمین!

 

آروادی سکسان یاشی واردیر،اری

مست اولوراوندان بیرعجوزایت کیمین!

 

تولکودئییل آمماگئدیرآختاریر

هردلیگی فاکس نیوزایت کیمین!


  • [ ]