قوجاقا آلمیشام بیر سئوگیلی هی

یازار : علیرضارضائی

+0

قوجاقا آلمیشام بیرسئوگیلی هی!

به آب زندگانی برده اَم پی !


نه پولوم واراؤنوصیغه ائدم من

نه کس را می توانم دید با وی !اونو یولدا گؤرنده هی قیزاررام !

 رخش می بیند و گل می کند خوی !گئتیر جامی دئمه جمشیدِ جم دن!

که می داندکه جم کی بود و کی کِی؟!اوتور نازلی قادین سازی قوجاقلا

 رگش بخراش تا بخراشم از وی !!


گلیب اوتراق ائله ای گول چمنده

بساط زهد همچون غنچه کن طی !


اگر ودکا تاپیلمور؛عیبی یوخدور

 به یاد لعلش ای ساقی بده می بودورعاشیق جماعت آرزوسو :

که باشد خونِ جامش در رگ و پیبوگون سن کَس سسین « حافظ » دانیشما!

حدیث بی زبانان بشنو از نی !


  • [ ]