وزیرخارجه آل سعودا

یازار : علیرضارضائی

+0

وزیرخارجه آل سعودا

دئدیعذرایسته،خلقی دینه گؤندر!

 

داهاتحریم اولدوحج ّعمره!

دئیبلر:مردمی«رُم»،«چینه»گؤندر!

 

گلیب تلویزیونا،خلقین ایچینده

«باغیشلا»دی بیزه کابینه گؤندر!

 

عربجه پوخ یئدیم دی،آغلا،سیزلا!

اوایککی شُرطه نی قزوینه گؤندر!

 

اگرکی گلدیلرقزوینه،جرّاح!

بخییه ساپی،ایگنه،پینه گؤندر»!!

ایگنه:اینه :سوزن

عربجه:به زبان عربی

شرطه:پاسبان،مامور


  • [ ]