یکی دارد هزاران برج عالی

یازار : علیرضارضائی

+0


Image result for ‫کاریکاتور گرانی‬‎


یکی دارد هزاران برج عالی

آلابیلمیربیری بیرپرتقالی !

 

یکی درحسرت یک نان سنگک !

اوغورلادی بیری یوزمین ماحالی !

 

نموده اختلاس ودرفلان جا

آلیبدیر بانکی ویلای شمالی !

 

توبُردی باکلک آن نازنین را !

بوراخمیربیزلری فیکروخیالی !

 

به مسجدرفت دزدی تا بخواند

نمازوقوزادی یوزتخته قالی !

 

از آن روزی که دیدم نرخ هارا

منیم مغزیم ائدیبدیر اتصالی !

 

ترقی کرده پول ما،نه دن دیر

اولوب بش مین تومن بیر بش ریالی؟!

 

تعارف کرد قزوینی پریشب

آپاردی کافه یَه«مشدی جمالی»!

 

به خنده،باهزاران لطف و تکریم

سالاملاییر نییَن تولکوشغالی؟!

 

شدی راننده بشنواین سخن را

قاباقاباخ ولیکن گؤزله دالی !

 

خبرآمدکه رستم برسرمال

اؤکؤزتک اوخلادی داغلاردازالی !

 

خودش زن باره،چون اوعاشقانه

اؤپوراوغلانلاری آزغین عیالی !

 

مجرّددرغم زن،زاهدشهر

هرآیدا عقدائدیراون بش مارالی!

 

حبیب الله باشد کاسب امّا

یالانچی،اوغرودوریوخدورمثالی !

 

سئویر«کلثوم ننه» لاپ بربری نی!

«رضائی»ده سئویر«تیم رئالی »!

ماحال: محل // نییَن :چرا ؟ // زن باره : زن باز // آزغین : گمرا ،گناهکار/ مارال : آهو،دلبرزیبا//حبیب الله : اشاره به : الکاسبُ حبیب الله //تیم رئال : رئال مادرید  • [ ]