کاردارین جیبلرین آختاردیلار

یازار : علیرضارضائی

+0

کاردارین جیبلرین آختاردیلار

اوغروچیخدی اوگؤزل انسان،بلی !

جیب های کارداررا گشتند بله ،آن انسان نیک دزداز آب درآمد !

قاضی آچدی اختلاسین بابینی

سالدی زیندانا معاون اوّلی !

قاضی باب اختلاس رابازکردومعاون اول را به زندان انداخت

کوچه لردَه هی ائدیردی افتخار

بوسؤزوخالقادئییردی بیردلی !

دیوانه ای درکوچه ها هی (به خود)افتخارمی کردواین نکته را به مردم می گفت :

«وئردیلرمیزریاست آلمادیم !

سؤیله دیم:سیزدن تشککورلرولی ،

میزریاست را به من دادند نگرفتم وگفتم :ازشما ممنونم ولی ،

صندلی دَن قورخورام ،گومراه ائدر

عارف وعامینی میزو صندلی» !!

ازصندلی می ترسم زیراصندلی عارف و عامی را گمراه می کند !!

 


شاگرد اول :

دئییردی بیر نفرکیایول ایول !

دوشوبدور زیندانا،شرحی مفصّل !

شخصی می گفت که :«ایول ایول ! به زندان افتاده وشرحش مفصل است !

معاون اوّلیدی بیلدیر ،ایندی

اوغرولوقدااولوب شاگرداوّل !!

پارسال معاون اوّل بود،اکنون دردزدی شاگرداوّل شده »!!


  • [ ]