گؤزل قیزا ائلچی گلیب بیر گئجه

یازار : علیرضارضائی

+0


گؤزل قیزا ائلچی گلیب بیر گئجه 

تا کی او قیز اختیار ائتسین اَری 
برای دختری زیبا شبی خواستگار آمده بود تااو شوهری رابرگزیده و ازدواج کند


بیری«حسن»،مؤمن آدام،سئومه لی 
یوخسول  ایدی،بوم بوش ایدی اللری
یکی «حسن»نام داشت، مومن و دوست داشتنی ولی تهی دست بود!


ایکینجی نین آدی«علی»،چوخ گؤزل
دین سیزی ایدی آللاها یوخ باوری!
نام دومی«علی»، کافروبی دین بود


اوچونجونون«جعفر» آدی،وارلی دی !
چیرکین ایدی،محشرایدی محضری !،

نام سومی «جعفر»،ثروتنمد بود زشت و چهره اش محشربود !


قیزین آتاسی دئدی:« سن به یه ن دین  

هانسینی ای بوعالمین دلبری»؟!
پدردخترگفت :«ای دختر زیبا کدامیک ازاین سه نفرراپسندیدی »؟


قیز دئدی:« آی آتا باغیشلا منی !
بَیَنمیشم حسنعلی جعفری»!!

دخترگفت :«ای پدرمراببخش، من حسنعلی جعفرراپسندیدم»!! 

  • [ ]