یول کسَن اکبره سلام اولسون

یازار : علیرضارضائی

+0

یول کسَن اکبره سلام اولسون !

اوغرو حاج اصغره سلام اولسون !

 بر اکبر راهزن !وبر حاج اصغرِدزد درودها باد!

چایچی یَه،رشوه یَه،ایداره لرَه!

منشی یَه،دفترَه،سلام اولسون !

 بر آبدارچی و بررشوه وبر ادارات و بر منشی و دفتر درودهاباد !

اری قیز باز و آرواد اویناش باز!

بوجور آروادارَه سلام اولسون !

 شوهرش دختربازاست و زنش فاسق دارد بر چنین زن و شوهری درودها باد !

اختلاس ائیله دی بش-اون میلیارد !

مال یایان صفدره سلام اولسون !

ده-پانزده میلیارد اختلاس کرد، بر صفدر ِ گاو چران درودها باد !

داها باغلانماسین قه وَه خاناسی !

چای وئرَن قنبرَه سلام اولسون !

امیدورام هرگز قهوه خانه اش بسته نشود. بر قنبر قهوه چی درودها باد!

سنگک و بربری باهالاشدی !

سنگکه،شاطرَه،سلام اولسون !

 سنگک و بربری گران شد.  بر سنگک و شاطردرودهاباد!

گؤتوبوش قونشوموزقاراصفرَه-

باجیسی دلبرَه سلام اولسون !

 بر «صفرسیاه » ِتنبل وخواهرش« دلبر» درودها باد !

منی دوکتور ائوینده اؤلدوردی 

او اؤکؤز دوکتوره سلام اولسون !

مرادرمطب به کشتن داد بر آن دکتر گاو سلام و عرض ادب دارم !

یوخسول اینسان دئدیگؤتوم جیریلیب !

قاچدی بوردان هرَه سلام اولسون »!

آدم فقیر و تنگدست گفت :«...پاره شده- پدرم در آمده -هرکس از اینجا گریخت براو درودها باد !

قونشوموز آروادین بوشاندیردی !

آروادی هاجره سلام اولسون !

همسایه مان زنش را مجبور به طلاق کرد. بر زنش «هاجر»درودها باد !

عقدائدیر،هی طلاق وئریر،پول آلیر !

صاحب محضرَه سلام اولسون !

 هی عقد می کندو طلاق می دهد و پول می گیرد. بر صاحب محضر درودها باد !

الیمیز چاتمادی،ولی هرکس

یئدی کهلیک،کرَه،سلام اولسون !

 دست ما نرسید و لی هرکس کبک و کره خورد بر او درودها باد !

گئتدی میخانه یَه،دئدی بیر مست :

«ساقی یَه،ساغرَه،سلام اولسون »!

مستی به میخانه رفت و گفت درودبر ساقی و ساغر » !

اؤزونو ساتمادی اگر شاعر

شعرینه،شاعرَه،سلام اولسون !

 اگر شاعر خودش را نفروخت بر شعرش و براو درودباد !

گؤلملی هم گؤزل حیکایه لرَه

کئفلی ایسکندره سلام اولسون !

 بر حکایت خنده دارو زیبا وبر کئفلی ایسکندر-حاجی محمدعلی برزگر،طنزنویس - درودها باد!

ملانصرالدینه،دمکراسی یَه،

طنزیازان صابره سلام اولسون!

 برمجله طنز«ملانصرالدین »و بر دمکراسی و بر طنزپرداز بزرگ عصرمشروطه«میرزاعلی اکبر صابر»درودها باد

سالیب اوستورماغا بیزی باهالیق !

گؤلمه یین!بیزلره سلام اولسون !

 گرانی مارا به بد وضع ناگواری انداخته است .نخندید ! بر مادرودها باد !

توضیح واضحات :

یول کسن : راهزن // اویناش : فاسق // مال یایان : گاوچران // 

داها : دیگر،هرگز// دوکتور ائوی : مطب

  // هرَه : هرکسی // بوشاندیردی : مجبور به طلاق کرد //

کهلیک :کبک // کئفلی ایسکندر : حاجی محمدعلی برزگر نویسنده و طنزپرداز //

ملانصرالدین : نشریه ای که درعصر مشروطه درآذربایجان

 منتشر می شد و مطالب انتقادی و طنز داشت //

صابر : شاعر طنزپرداز و آزادیخواه عصر مشروطه


  • [ ]