آن که دایم هوس ساحل دریا می کرد

یازار : علیرضارضائی

+0

آن که دایم هوس ساحل دریا می کرد

ساحیله یایدا گلیب کئشگه تماشا می کرد !  

کاش تابستان به ساحل می آمدو تماشامی کرد

 

گتیریب ساحیله قیزیولداشینی هرکیمسه  

 هرکس دوست دخترش را به ساحل آورده

یاخاسین اوردا آچیب سیراروپا می کرد !   

  یقه اش را آنجاباز کرده و سیر اروپا می کرد

 

بیرقیزین قیرمیزی گلدار مایوسو ایتمیشدی

مایو ی قرمزو گلدار ِ دختری گم شده بود

طلب از گم شدگان لب دریا می کرد !

 

مایونو «مش رمضا ن» یولدا تاپوب ،حسرت ایلن 

مایورا مش رمضان درراه پیداکرده و باحسرت

اندرآن آینه صدگونه تماشا می کرد !

 

اؤزگه نین آروادینا حاجی باخیب ،گیزلیندن  

     حاجی به زن دیگری نگاه کرده و پنهانی

آنچه خودداشت زبیگانه تمنا می کرد !

 

وئردیم آلچاق رئیسه رشوه نی راحت اولدوم 

رشوه رابه رئیس کوتاه قد(پست) دادم و راحت شدم

کو به تایید نظر حل معما می کرد !

 

سؤیله دیم :اوغرولاری هانسی صاباح دوغدو فلک 

؟ گفتم :دزدان را فلک درکدامین صبح به دنیا آورد؟

گفت آن روز که این گنبد مینامی کرد» !

 

آسدیلار « حاجی سلیمانی » اگر داششاقدان !      

 اگر حاجی سلیمان را از خایه آویزان کردند

جرمش این بودکه اسرا هویدا می کرد !

 

قیشقیریردی گئجه یاریسی ،سوروشدم :نه اولوب ؟ ن

نصفه شب دادو بیداد می کرد، پرسیدم چه شده ؟

گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد»!!

 


  • [ ]