گردیده گران کاغذ و خودکار و قلم وای

یازار : علیرضارضائی

+0
گردیده گران کاغذ و خودکار و قلم وای     

ای وای ددم وای !

ازقیمت ِسبزی و بادمجان و کلم وای        

ای وای ددم وای !

 دیدم ترکیده یکی از شد ّت سیری      

فرزند ِ فقیری،

می گفت که من گشنه ام از درد شکم وای     

ای وای ددم وای» !

 می گفت به «حاجی رمضان »در ته «قزوین »    

بنگاهی ِبی دین

زد جیب مرا خنده کنان «حاجی کرم» وای     

ای وای ددم وای !

 ای دزد پدر سوخته با نیت غارت   

رفتی به زیارت

هم مهر چپو کردی و هم فرش حرم وای  

ای وای ددم وای !

 دید م که علامت کش ِ قالتاق و پراز زور     

آن آدم ِمغرور

می گفت که :«له شد کمرم زیر علم وای     

ای وای ددم وای» !

 از دست گرانی چه بگویم که شکارم !     

چون ابر بهارم !

افسوس به حال ِ من ِ بیچاره و هم وای  

ای وای ددم وای !


  • [ ]