ارینه سؤیله دی:«دیوّث»؛«یوخسول»!

یازار : علیرضارضائی

+0

ارینه سؤیله دیدیوّث»؛«یوخسول»!
سنی بیرگون دوتار شک یوخدور آهیم»!


اری ده سؤیله دیهی ویرما تهمت
منه ای سئوگیلیم؛ای قبله گاهیم !


منی ؛ سن«دیوّث»ائتدین «یوخسول»آللاه !
شوکورآللاها یوخدورهئچ گوناهیم»!!


  • [ ]