اقتصادون وضعی ناجوردور،اولوب

یازار : علیرضارضائی

+0

آمار رو به رشد نزاع و درگیری های خیابانی در کشور
روزنامه اعتماد1393/4/25

اقتصادون وضعی ناجوردور،اولوب
خالقیناحوالی خراب،اعصابی خُرد !

گلدی ایشدن ایله دی یورغون کیشی
بیردن آروادباشینا بشقابی خُرد !

آروادین حیرصی چیخیب چکدی ساچین !
ایله دی لیوانی ،رختخوابی خُرد !

»
مشهدی میرزا»ساواشدی تاکسی دَه
ایله دی تاکسی نی ،«مَش مهرابی» خُرد !

بانک باشقانی چووامی وئرمه دی
شیشه سیندی ،اولدو لامپ مهتابی خُرد !

ایله رم چاتسا الیم بو اؤلکه دَه
پوچ عنوانلاری و القابی خُرد!


  • [ ]